الهی که شفا پیدا کنی تو

الهی دردات دوا پیدا کنی تو

تو این دنیا که بی وفایی رسم

رفیق با وفا پیدا کنی تو

عمراً تموم دنیا رو بگردی

مثل من عاشقی پیدا کنی تو

نرو افسانه ی من ناتموم

بدون اگر بری کارم تموم

بهت گفتم بیا دنیای من باش

کنارت حتی مردن آرزومه

شنیدم تو دلت انگار میگفتی

که عاشقی کجاس وفا کدومه

میخوام به سردیه شبهام بخندم

میخوام به پوچیه فردام بخندم

وقتی می بینمت با دیگرونی

تو اوج گریه هام میخوام بخندم

میخوام داد بزنم تنهای تنهام

میخوام وقتی میگم تنهام بخندم

منم تو شهر غم زندونیه تو

غم و غصه ی دل ارزونی تو

نگو دوست دارم به یه غریبه

میشه اون مثل من زندونیه تو

رسیده اون شبی که تو میخواستی

چه بده آخره مهمونیه تو