من از اون آسمون آبی میخوام ........

» پلاسکو :: ۱۳٩٥/۱۱/٥
» سلام به همگی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» فصل جدید زندگی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
» بعضی دخترها :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» دیدار خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» زندگی جدید :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» وقت رفتن :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» اونی که من اسیرشم اون که رها شده تویی :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» شب ها کجایی :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» روش زندگی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» پل :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» شمع زندگی :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» غفلت :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» پاره آجر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» شانس :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» ایکاش عمل کنیم :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» ۱۳٩۱/۸/۱٠ :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» رسم عاشقی :: ۱۳٩۱/۸/٥
» دو راهی :: ۱۳٩۱/۸/٥
» عشق را باید گفت :: ۱۳٩۱/۸/٥
» ایینه :: ۱۳٩۱/۸/۳
» سبز :: ۱۳٩۱/۸/۳
» چرخ و فلک زندگی :: ۱۳٩۱/۸/۱
» غفلت از زیبایی ها :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» آغوش تو حادثه ای مبارک :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» گذشت :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» زندگی :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» قرارداد :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» This is the end :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/٥/٢
» اثر زخم :: ۱۳٩۱/٥/٢
» عشق :: ۱۳٩۱/٥/۱
» love :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» عشق واقعی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» زندگی :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» سکوتت را بشکن :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» گاهی لیوان را زمین بگذار! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» خدا چه رنگیه؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» تبریک :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» جاده زندگی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» ادامه ماجرا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» کمی خرافات :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» دست خودم نیست :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» آینده :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» تقصیر هیچکسی نبود :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» به آدمها اعتباری نیست :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» عشق و ازدواج :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» اثبات عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» عمر گران میگذرد :: ۱۳٩٠/٩/٧
» دیوار و آدمها :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» خانواده، سلامتی، دوستان و روح خودتان :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» عمل جراجی :: ۱۳٩٠/٧/٩
» توکل به خدا :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» شب نشینی من :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» ده سال بعد از حال این روزام :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» خوشبختیت آرزومه :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» مخاطب من :: ۱۳٩٠/٦/٦
» زدن به جاده :: ۱۳٩٠/٦/۱
» عاشقم :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» بی ریاترین بیان عشق :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» کمی استراحت :: ۱۳٩٠/۳/٥
» زنانی که از قار قار گذشتند :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» گذشت دیگر آن زمان :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» بی تابی :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» ماجرایی تامل برانگیز : میزان فاصله ی قلب آدم ها و تٌن صدا :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» قلبها دریچه نفوذند :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» سال 1390 روز تولدم :: ۱۳٩٠/۱/۱
» ورقه ها بالا :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» بازگشت :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» تو که چشمات خیلی قشنگه :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» رد پات تو زندگی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» همین حالا :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» کم کم یاد میگیری :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» اصفهان :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» تهران :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» و باز زندگی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» یک شب تنهایی من :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» زن و مرد :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» لبخند و غم :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» چند راه ساده برای کمی امنیت بیشتر :: ۱۳۸٩/٩/٦
» یه شعر قشنگ :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» ازدواج بدون عشق :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» سرنوشت- تقدیر و نقش اون در زندگیم :: ۱۳۸٩/۸/٤
» آگاهی اولین پلۀ دانائی است :: ۱۳۸٩/۸/۳
» ویروس Stuxnet استاکس نت :: ۱۳۸٩/٧/٥
» بازگشت از ایران :: ۱۳۸٩/٧/۳
» عشق و هوس :: ۱۳۸٩/٧/۳
» چند نکته زیبا :: ۱۳۸٩/٧/۳
» امنیت شبکه وایرلس :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» اصفهان :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» یادش بخیر :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» زندگی ما :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» ادامه سفر ایران :: ۱۳۸٩/٦/٥
» تهران 2010 :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» گل صداقت :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» زندگی :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» این چه حسیه :: ۱۳۸٩/٥/۱
» سفر بدون ویزا :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» میوه های خدا :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» مسلمان و کافر :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» شور زندگی :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» غمی به دل نگیر :: ۱۳۸٩/٤/۸
» ما ایرانی ها :: ۱۳۸٩/٤/٤
» کلمه ها , احسا سها و اندیشه ها :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
» مثل یک مرغ :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» سختی های زندگی برای چیه؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» یه روز تو زندگیم بودی :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» وقت برای یه دوست :: ۱۳۸٩/٢/٥
» افکار دیگران :: ۱۳۸٩/٢/٥
» چند قانون کاربردی به درد بخور :: ۱۳۸٩/٢/۳
» عمر :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» چهار درس زندگی که باید از میمون، موش، قورباغه و سگ ها فرا گرفت :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» دوستای خوبم :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» سال جدید :: ۱۳۸٩/۱/٢
» دعا :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» عشق واقعی :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» بهار زندگی :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» کرگدن و عشق :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» آنکه شنید ، آنکه نشنید... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» زندگی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» عصبانیت و عشق محدودیتی ندارند :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» چیزی به نام طلاق :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» یکم امنیت :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» یه داستان کوتاه :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» ترک ایران :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» مفهوم زندگی دیگران شو :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» تا کی صبوری؟ :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» بازگشت :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» hello :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» به فردا امیدوارم :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» رازداری :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» به آرامی آغاز به مردن می کنی :: ۱۳۸۸/٩/٩
» سفر به ایران :: ۱۳۸۸/٩/٥
» تولد امام رضا :: ۱۳۸۸/۸/۸
» دیدار خدا :: ۱۳۸۸/۸/۸
» خدایا شکر :: ۱۳۸۸/۸/۱
» فیس بوک :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» مناجات :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» صد شکر بر این، صد حیف از آن - عید فطر مبارک :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» حلوا :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» برگ تازه :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» چرا مردان مجبور شدند به زنها دروغ بگویند :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» فصلی دیگر :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» تا کی؟ :: ۱۳۸۸/٤/٦
» کمی پریشونم :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» آخرین قسمت prison break سریال فرار از زندان :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
» شبانگاهان :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» با توام :: ۱۳۸۸/٢/٩
» لحظه تحویل سال در کشورهای مختلف :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» تاریخچه ی چهارشنبه سوری(ریشه ها و آیین ها) :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
» آیا نقطه ضعف می تواند نقطه قوت باشد؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» مار را چگونه باید نوشت؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» ۱۳۸٧/۱۱/۳ :: ۱۳۸٧/۱۱/۳
» نغمه زندگی 2 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» همین الان :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
» خوشبختی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» کی با یه جمله مثل من می تونه آرومت کـنه / اون لـــحظـــه های آخر از رفتن پشیمــو :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» روش :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» سفر ایران :: ۱۳۸٧/٩/٤
» دلتنگی :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» فرشته نگهبان :: ۱۳۸٧/۸/۱۳
» نغمه زندگی :: ۱۳۸٧/۸/٢
» Tryin To Keep My Block Soad Up :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» Prison Break Season 4 :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» شاید وقتی دیگر :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» نیمه شعبان مبارک :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» نمیتونم نمیتونم عزیزم :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
» ای تو تنها خوب دنیا بی تو من تنها ترینم :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
» ۱۳۸٧/٥/٦ :: ۱۳۸٧/٥/٦
» دل من هواتو کرده...آخ کجایی نازنینم :: ۱۳۸٧/٥/٦
» موندن و سوختن و ساختن , همه یادگار عشقه :: ۱۳۸٧/٥/٦
» یه روز پرکار :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» سفری در پیش است :: ۱۳۸٧/٢/٢۱
» کازابلانکا :: ۱۳۸٧/٢/٢٠
» زیباترین قلب :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» غربت تنهایی :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» تولدم مبارک :: ۱۳۸٧/۱/٥
» prison break :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» تو تموم دنیامی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» بین ما نگو فاصلست خیلی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» یکمی تغییر :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٧
» درد زندگی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» میخوام بخندم ....... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٦/٩/۸ :: ۱۳۸٦/٩/۸
» کاش مرا پیدا میکردی :: ۱۳۸٦/۸/٤
» خداحافظ همين حالا :: ۱۳۸٦/٥/۳۱
» زندگی بايد کرد :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» گمشده در شبح :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ادامه سفر آلمان :: ۱۳۸٦/٢/٤
» ورود به پاریس :: ۱۳۸٦/٢/۱
» ورود به آلمان :: ۱۳۸٦/٢/۱
» شروع سفر :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
» ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» آخرين روز سال ۸۵ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» گرفتن ويزا برای ايرانيان :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» زندگی :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» زندگی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» اولين شب آرامش! :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» می نويسم برای دل خودم :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» هر شروعی را پايانی است :: ۱۳۸٥/٥/٢
 
WebDarWeb